Monthly Archives: აგვისტო 2011

თვითობა, სიზმარი და პოსტმოდერნული იდენტობა

ვინ ვართ ჩვენ სიზმრებში? ეს კითხვა ჩვენს გონებაში, გონებაში რომელიც არარეალურად არის კონსტუირებული (სიზმრის შემთხვევაში) საკუთარი იდენტობის წარმოსახვის პრობლემას ეხება. რა ხდება როდესაც ჩვენ რაიმე გვესიზმრება და საკუთარი იდენტობით მანიპულირება შეგვიძლია? სიზმრის ფენომენი ასეთ მანიპულაციებს ნებას რთავს გამოჩნდნენ, გაათავისუფლონ ინდვიდი, … Continue reading

Posted in სიზმრების სოციოლოგია | Tagged , , | დატოვე კომენტარი

კონფორმიზმი – აუცილებლობა თუ საფრთხე

”კონფორმიზმი – აუცილებლობა თუ საფრთხე”, მე და ჩემმა მეგობარმა, თინა ყიფშიძემ, მეორე კურსზე  ყოფნისას დავწერეთ. დავალება გვქონდა სოციალურ  ფსიქოლოგიაში, საკითხი უნდა აგვერჩია და ესეი დაგვეწერა. გვჯეროდა, რომ კონფორმისტები არ ვიყავით. ესეის წერისას მივხვდით, რომ  ნონ-კონფრმიზმიც  კონფორმიზმია….. “Progressis impossible without change, … Continue reading

Posted in სოციოლოგია | Tagged , , , , , , | დატოვე კომენტარი

ენტონი გიდენსის სტრუქტურაციის თეორია

ენტონი გიდენსი თავის თეორიას მედიატორულ თეორიას  უწოდებს. მედიატორული თეორია სტრუქტურასა და სუბიექტზე  ორიენტირებულ თეორიების ”მომრიგებლად” შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომლის მიხედვითაც  სტრუქტურა- აქტორის დაპირსპირების დილემის  გადასალახავად სოციალურმა თეორიამ მოქმედების პერფორმაცია  უნდა განიხილოს. გიდენსს სტრუქტურა აინტერესებს, არა როგორ სტატიკური აბსტრაქტული ფენომენი, არამედ მას აინტერესებს … Continue reading

Posted in თანამედროვე სოციალური თეორიები | Tagged , , , | %(count)s კომენტარი

ემილ დიურკემისა და მაქს ვებერის სოციოლოგიის ძირითადი პრინციპების შედარებითი დახასიათება

1.    მეთოდოლოგიების შედარებითი ანალიზი 2.    სოციალური ფაქტისა და სოციალური მოქმედების შედარებითი ანალიზი 3.    რელიგიის სოციოლოგიური ანალიზების შედარება მეთოდოლოგიების შედარებითი ანალიზი დიურკემი განსაზღრავს  სოციოლოგიურ ახსნას,  როგორც მიზეზობრივ ახსნას, რომლის არსიც სოციალური მოვლენის სოციალური გარემოთი განსაზღვრულობის ანალიზში მდგომარეობს. დიურკემი მიიჩნევს ,რომ  სოციალური  … Continue reading

Posted in სოციოლოგია | Tagged , , , | 5 Comments

სოციალიზაციიდან იდენტობების სტრატეგიებამდე

განხილულია სოციალიზაციის ცნება და მისი ევოლუცია სოციო-კულტურულ კონტექსტში, თუ როგორ წამოწია სოციალიზაციის ტრანსფორმაციამ, იდენტობის პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში. რელიგიის გავლენის შემცირების, ღირებულების რეორიენტაციისა და კოლექტიურიდან ინდივიდუალურ ცნობიერებაზე გადასვლის გამო, ბავშვების სოციალური გარემო იცვლება ბევრად უფრო სწრაფად ვიდრე ეს ხდებოდა დიურკემის, ფროიდის … Continue reading

Posted in კულტურის ემპირიული კვლევები | Tagged , , | დატოვე კომენტარი

რიტუალის სიმბოლიკა და მისი კულტურული კონტექსტი – ნდემბუს ტომის მაგალითი

თავის ნაშრომში, რომელიც პიროვნების ინიციაციის პერიოდს (განვითარების ლიმინალურ პერიოდს) ეხება, ტერნერი გამოყოფს 3 ძირითად ეტაპს: 1) separation– განცალკევება; ამ ეტაპზე პიროვნება იშორებს “ბავშვურ” თვისებებს; 2) margin– ზღვრული პერიოდი; ამ დროს მას არ გააჩნია სოციალური სტატუსი, იგი არაა აღარც ბავშვი და ჯერ … Continue reading

Posted in კულტურის ემპირიული კვლევები | Tagged , , | დატოვე კომენტარი

ეთნკური უმცირესობების იდენტობის სტრატეგიები

ეთნიკური ან ნაციონალური იდენტობა, ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში გააქტიურებული არაა. მისი შეცნობა ისეთ სიტუაციებში იჩენს თავს, როგორიც მიგრაცია ან შერეული ქორწინებაა; ასევე, ისეთ სიტუაციებში, სადაც კულტურულ ღირებულებებსა და ნაციონალურ იდენტობას საფრთხე ან ცვლილება ემუქრება, მაგალითად, როგორიცაა ომი. შესაბამისად, რელიგიური იდენტობა არასოდეს … Continue reading

Posted in კულტურის ემპირიული კვლევები | Tagged , , , | დატოვე კომენტარი